Fundusze europejskie

Firma Toyki na międzynarodowych targach!
Firma Toyki od 1 sierpnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku realizowała projekt pn. Internacjonalizacja firmy Toyki s.c. poprzez realizację działań zarekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.
Wartość uzyskanego wsparcia: 29 421,50 PLN
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Udział w Targach zabawek Spielenwarenmesse w Norymberdze (1-6 lutego 2017r.) Die Spielwarenmesse International Toy Fair Nürnberg, Nürnberger Spielwarenmesse
2. Udział w charakterze wystawcy w Międzynarodowych Targach Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka Kids’Time w Kielcach (23-25 lutego 2017r.)
3. Wykonanie badań produktów na zgodność z dyrektywą 2009/48/WE (certyfikacja EC)
4. Dostosowanie strony internetowej
logoprogramow-01-1